מדריך למשתמש מיועד להדרכה עצמית של מערכות מגוונות ומורכבות. המדריך כולל לרב הוראות צעד-אחר-צעד של שימוש בתכנה, הרכבה, תפעול ו/או תחזוקה.
במדריכים המופקים ע"י I’m Learning קיימת הקפדה על כתיבה טכנית מדויקת וברורה, המכוונת אל קהל היעד.

במדריכים משולבים צילומי מסך, שרטוטים, ותרשימים. העיצוב הגרפי האיכותי משלים את התמונה...
את המדריכים ניתן להדפיס ו/או לשלבם במערכת.
השימוש במדריכים מסייע ללומד לעשות שימוש עצמי במערכת ומפחית באופן משמעותי את פנייתם של הלומדים לקבלת תמיכה.
כתיבה טכנית image