שינוע באמצעות מלגזה

כחלק מהכשרת מלגזן, ואף לצורך רענון, מומלץ לעשות שימוש בלומדה.

הלומדה מתארת את עקרונות העבודה עם המלגזה, תאונות נפוצות והגורמים להן, וכיצד ניתן למנוע תאונות אלו.