נהיגה בטוחה

מרגע כניסתו למכונית והתנעתה, יפעל הנהג, באופן המותאם לסביבת הנהיגה כפי שהיא נכפית עליו. מסיבה זו, הוא מחויב ללמוד נהיגה על פי כללים ברורים ואחידים ואת כללי הבטיחות בנהיגה בפרט.