לומדת בטיחות בתחזוקה

בעבודתם של עובדי התחזוקה קיימים סיכונים לא מעטים וכללי בטיחות עליהם יש לשמור, אותם מתארת הלומדה.