הדרכות אתיקה

טוב...אז ישבנו וניסחנו קוד אתי. החלטנו אלו הם הערכים וכללי ההתנהגות הנחוצים כדי לייצר תרבות ארגונית ערכית.

כיצד נלמד את הקודים? אם נשלח את רשימת הקודים במייל, האם מישהו יקרא? אולי כדאי להעביר הדרכה פרונטלית? ומה נעשה כאשר יגיע עובד חדש? האם נעביר את אותה הדרכה שוב?

מנהלי משאבי אנוש ומנהלי הדרכה רבים מעידים כי השימוש בלומדה אינטראקטיבית הוא האפקטיבי ביותר בלימוד הקוד האתי הארגוני...

ל-I'm Learning שתי לומדות מדף - הקוד האתי הארגוני ולומדת שוחד ושחיתות. שתי הלומדות מבוססות סרטונים מונפשים אינטראקטיביים, קריינות ושאלות תוך הצגת דילמות אתיות. הלומדות מסייעות לארגון להטמיע את הקוד האתי הארגוני בצורה אפקטיבית ולהעמיק את המודעות להוראות החוק.