בטיחות במסגרות וריתוך


הלומדה מתארת את כללי הבטיחות בעת השימוש במכשירי המסגרות והריתוך השונים בהם עושים שימוש במפעל. בסיום הלומדה הלומד מתבקש לענות על מספר שאלות הבודקות את מידת הבנתו את החומר הנלמד.

הלומדה כוללת סרטונים, שאלונים, מבחן מסכם וקריינות וניתן להתאימה לסביבת העבודה של הלקוח.