בטיחות אש

כ-40,000 שריפות מתרחשות מדי שנה ברחבי הארץ. חלקן הגדול במקומות העבודה. מרביתן נובעות מחוסר מודעות, רשלנות או תכנון לקוי.

על כל עובדי הארגון להכיר את הגורמים לשריפה וללמוד כיצד להימנע ממצבים העלולים להוביל לשריפה, להכיר את הכלים לכיבוי שריפה הקיימים בארגון, ולדעת כיצד לעשות בהם שימוש בעת הצורך - כל אלו ועוד מתוארים בלומדת המדף של I'm Learning.