סרטוני הסמן לוקחים את המדריך למשתמש כמה צעדים קדימה ומאפשרים התמצאות בסביבות טכנולוגיות וחקירה עצמית, זאת בתוך סביבה מוגנת המאפשרת לימוד מטעויות ושיפור הרגלי עבודה.
ישנם מספר סוגי סרטוני סמן אותם אנו מפתחים - סרטונים בהם הלומד צופה בתהליך (SHOW ME), סרטונים בהם הלומד מובל צעד אחר צעד לבצע פעולות תוך כדי קבלת הנחיות (LET ME), וסרטונים בהם בוחנים את יכולותיו של הלומד, תוך הצגת משוב והסברים, בהתאם לפעולותיו (TEST ME).
סרטוני סמןסרטוני סמןסרטוני סמן