יותר ויותר גופים בוחרים להעביר תדריכים בנושאים שונים באמצעות סרטוני הדרכה.
בכוחם של סרטוני הדרכה להעביר את הידע ולהטמיעו בארגון באופן מעניין, מהיר ויעיל.
קיימים סוגים מגוונים של סרטוני הדרכה אותם אנו מפתחים – סרטוני אנימציה, Vodcasts בהם מצולם מומחה התוכן המעביר את המידע, בשילוב מצגת שפותחה ע"י I’m Learning וסרטי וידאו להדרכת תחום ידע מסוים.
סרטון ההדרכה יכול להיות משולב בלומדה ו/או להוות יחידת תוכן עצמאית המופצת בארגון.

להלן תמונות מסרטוני הדרכה שונים - החוק למניעת הטרדה מינית, סרטון משולב בלומדה להכנת הקפה המשולם שפותח בשיתוף פעולה עם דורון צירולניק, במאי הוידאו שלנו, וסרט vodcast שפותח עבור חברת מבדק המתמחה בהדרכות חשמל.סרטוני הדרכה ולומדות משולבות וידאוסרטוני הדרכה ולומדות משולבות וידאוסרטוני הדרכה ולומדות משולבות וידאו