תוצרי למידה יעודיים
לפי צרכי הארגון ותכניו

פיתוח לומדות וסרטוני הדרכה ייעודיים, לפי צרכי הארגון ובהתאם לתכניו