הטמעת TalentLMS עם I'm Learning

הקמה ראשונית – הגדרת משמשים, קטגוריות, עיצוב, התראות

תמיכה והדרכת משתמשים ומנהלים

פיתוח מדריכים מותאמים למשתמשים ולמנהלים

ניהול משתמשים, קטגוריות, קורסים והפקת דו"חות

לומדות אינטראקטיביות כבר מהיום הראשון בשילוב לומדות המדף שלנו