שינוע באמצעות מלגזה

המלגזה הנה כלי עבודה נפוץ מאוד המשמש להרמה והורדה של משאות כבדים.
השימוש במלגזה טומן בחובו סכנות רבות העשויות להיגרם כתוצאה משימוש לא נכון במלגזה ומחוסר הקפדה על כללי הבטיחות בעבודה.
כחלק מהכשרת מלגזן, ואף לצורך רענון, מומלץ לעשות שימוש בלומדה.

הלומדה מתארת את עקרונות העבודה עם המלגזה, תאונות נפוצות והגורמים להן, וכיצד ניתן למנוע תאונות אלו.