נוהל תאונות עבודה

כל ארגון וצוות בטיחות וגיהות שם לו ליעד לצמצם ככל שניתן את אירועי הבטיחות ותאונות העבודה.
לצורך כך, חשוב שנכיר ונפעל בראש ובראשונה על פי כללי הבטיחות בעבודה.

במקרה ובכל זאת ארעה תאונת עבודה, חשוב שכל עובד יכיר את נוהל תאונות העבודה וידע כיצד לפעול ולמי עליו לדווח.

לצורך כך, אנו ממליצים לעשות שימוש בלומדה המתארת:
מהי תאונת עבודה? באילו תנאים יוכר העובד כנפגע תאונת עבודה ע”י ביטוח לאומי? ומה הן זכויותיו של העובד שביטוח לאומי הכיר בו כנפגע תאונת עבודה?

כמו כן, מתארת הלומדה את הפעולות המידיות שיש לבצע לצורך טיפול ראשוני, ואת תהליך הטיפול כולו, הנדרש לצורך דיווח וקבלת התשלומים הנדרשים.
לבסוף, מתארת הלומדה את שלבי ביצוע התחקיר לאחר התאונה.

הלומדה כוללת סוגים שונים של מדיה, אנימציות ותכנים אינטראקטיביים, לצורך העברת הידע בצורה המעניינת והאפקטיבית ביותר וניתן להתאימה לארגון ולנוהל תאונות העבודה הנהוג בו.