נהיגה בטוחה

לצד איכות החיים שהתנועה ברכב מעניקה לנו, קיים בה סיכון רב - התנגשות בין כלי רכב, פגיעה בהולך רגל, סטייה מנתיב, התהפכות ועוד. 


מרגע כניסתו למכונית והתנעתה, יפעל הנהג, באופן המותאם לסביבת הנהיגה כפי שהיא נכפית עליו. מסיבה זו, הוא מחויב ללמוד נהיגה על פי כללים ברורים ואחידים ואת כללי הבטיחות בנהיגה בפרט. 


על כל אלו ילמד הנהג באמצעות לומדה שפיתחנו המיועדת לבטיחות הנוהגים ברכב במסגרת עבודתם בארגון.