הקוד האתי

טוב...אז ישבנו וניסחנו קוד אתי. החלטנו אלו הם הערכים וכללי ההתנהגות הנחוצים כדי לייצר תרבות ארגונית ערכית.

כיצד נלמד את הקודים? אם נשלח את רשימת הקודים במייל, האם מישהו יקרא? אולי כדאי להעביר הדרכה פרונטלית? ומה נעשה כאשר יגיע עובד חדש? האם נעביר את אותה הדרכה שוב?

מנהלי משאבי אנוש ומנהלי הדרכה רבים מעידים כי השימוש בלומדה אינטראקטיבית הוא האפקטיבי ביותר בלימוד הקוד האתי הארגוני...

ל-I'm Learning לומדת מדף העוסקת בנושא זה בדיוק... הלומדה כוללת קול, אנימציה, אינטראקטיביות, ושאלות אינטראקטיביות ומתארת בפני העובד את הקוד האתי של הארגון. אנו מאמינים כי הקוד האתי בארגונים רבים הוא דומה, ולכן ניתן באמצעות התאמות מינימליות בלבד להתאים את לומדת המדף לארגונך....