תכנית האכיפה בניירות ערך

ארגונים וחברות ציבוריות לרב מאמצים תכנית אכיפה בניירות ערך. על מנת להטמיע את תכנית האכיפה בארגון, לצמצם את החשיפה להטלת סנקציות במסגרת הליכים מנהליים או פלילים או הגשת תביעות כנגד החברה או יחידים בה, אנו ממליצים לעשות שימוש בלומדה המתוקשבת של I'm Learning. הלומדה מתארת מהו מידע פנים, הסיכון שבשימוש במידע פנים, מתי מותר ומתי אסור לעובדים לבצע קנייה או מכירה של מניות, מהי תקופת האפלה ואל מי יש לפנות. הלומדה מלווה ומתארת מצבים מחיי היום יום בעבודה בהם נוכל לקבל החלטה ולדעת כיצד לנהוג, וכוללות קריינות, סרטוני אנימציה, ושאלות אינטראקטיביות.