נוהל תאונות עבודה

הלומדה מתארת:

מהי תאונת עבודה? באילו תנאים יוכר העובד כנפגע תאונת עבודה ע”י ביטוח לאומי? ומה הן זכויותיו של העובד שביטוח לאומי הכיר בו כנפגע תאונת עבודה?

כמו כן, מתארת הלומדה את הפעולות המידיות שיש לבצע לצורך טיפול ראשוני, ואת תהליך הטיפול כולו, הנדרש לצורך דיווח וקבלת התשלומים הנדרשים.
לבסוף, מתארת הלומדה את שלבי ביצוע התחקיר לאחר התאונה.

הלומדה כוללת סוגים שונים של מדיה, אנימציות ותכנים אינטראקטיביים, לצורך העברת הידע בצורה המעניינת והאפקטיבית ביותר וניתן להתאימה לארגון ולנוהל תאונות העבודה הנהוג בו.