נגישות השירות

לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. גם לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מגיעה זכות זו. על מנת להצליח להגשים מטרה זו אנו נדרשים לקיים הסדרי נגישות שיאפשרו לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות להגיע ליעדם, להשתתף ולהשתלב בחברה באופן שוויוני, מכובד ובמקסימום עצמאות. 

הלומדה כוללת סוגים שונים של מדיה, אנימציות, קריינות ותכנים אינטראקטיביים, לצורך העברת הידע בצורה המעניינת והאפקטיבית ביותר וניתן להתאימה לארגון ולנהלי הנגישות הנהוגים בו.

את הלומדה ניתן לשלב במערכת לניהול הלמידה TalentLMS אותה אנו מטמיעים בארגונים, וכך לעקוב אחר התקדמות הלומד והצלחתו.