לומדת החוק למניעת הטרדה מינית


הידעת? החוק למניעת הטרדה מינית הוא מקור החוק היחיד כמעט, המחייב את המעביד לפצות עובד/ת בשל נזק שנגרם לו/ה מעבירה פלילית מינית שביצע בו/ה עובד/ת אחר/ת. כמעסיק, חלה עליך החובה לפעול באופן אקטיבי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה:

•למנות ממונה על טיפול בתלונות על הטרדה מינית במקום העבודה.

•לוודא כי עובדיך מכירים את החוק ויודעים כיצד מותר וכיצד החוק אוסר לנהוג.

•לוודא שהאווירה בסביבת העבודה אינה מעודדת הטרדה מינית.

•לפעול מידית לטיפול ולבירור כל מידע שנמסר לך בעניין הטרדה מינית במקום העבודה, גם אם לא הוגשה תלונה רשמית.

•למנוע התנכלות לעובד/ת שהתלונן/ה ואף להרחיק את הנילון מסביבת המתלונן/ת לכל הפחות עד תום הליכי הבירור.

• 

על מנת להעלות את המודעות לנושא הטרדה מינית בארגונך, וללמד את עובדיך כיצד מותר וכיצד החוק אוסר לנהוג, אנו ממליצים לעשות שימוש בלומדה מתוקשבת. מטרת הלומדה הינה העלאת המודעות ליצירת סביבת עבודה בטוחה, ביאור המותר והאסור, וההשלכות לאי שמירה על החוק.

נושאי הלומדה:

  • מהי הטרדה מינית?
  • חיזור חד פעמי
  • יחסי מרות והשפעה
  • מאפייני החוק
  • התנכלות
  • הערוצים להגשת תלונה

 הלומדה קיימת בעיצובים שונים ומגוונים, בעברית, ערבית ורוסית.