לומדת איכות הסביבה

רבים מן הארגונים מזהים את איכות הסביבה כנושא בעל חשיבות עליונה ומשקיעים בו משאבים משמעותיים, ובין היתר בהדרכת העובדות והעובדים.

לצורך כך, הפקנו לומדת מדף העוסקת בנושא. את הלומדה אנו מתאימים כמובן לארגון ולעשייה שלו.


לטעימה מלומדת המדף...