אבטחת מידע


מורכבות  סביבת המחשוב כיום, השימוש במספר רב של פלטפורמות, חיבור רשתות רבות והחיבור לרשת האינטרנט הם קרקע פורייה לניסיונות חדירה של גורמים חיצוניים למערכות הארגון ולשימוש במשאבים סודיים של הארגון.

על מנת למנוע ניסיונות אלו ולהגן על אחד המשאבים החשובים ביותר לארגון – המידע, פותחו שיטות ודרכים שונות לאבטחת המידע בארגון, אותן מתארת הלומדה.