הקמה ראשונית – הגדרת משמשים, קטגוריות, עיצוב, התראות