העידן החדש של ניהול הלמידה בארגון


I'm Learning - המפיץ הרשמי בארץ של מערכות ניהול הלמידה TalentLMS ו-eFront